Naše poslání:
Připravovat děti pro život.
Cíl:
Spokojené dítě a jeho rodiče.
Vize:
Příjemnou a sofistikovanou odlišností mít stále plnou školku nadšených dětí.
Naše filosofie:
Vytvářet pro děti „Pohodovou školku“ v dobrém slova smyslu, tedy takovou, kterou dítě navštěvuje rádo a kde se cítí bezpečné a šťastné.