Mateřská škola Komenského

MŠ v zimě

MŠ je postavena jako pavilónový komplex se 3 třídami. Každá třída má třídu/jídelnu, hernu a samostatnou ložnici, kterou dopoledne využíváme ke sportování a hře dětí. U každé ze dvou tříd pro starší děti je plnohodnotně vybavená dílna pro polytechniku. Předností školy je i prostorná oplocená zahrada s dvěma zahradními altány, WC, umývárnou.

Děti využívají velké množství zahradních prvků, 2 velká zastíněná pískoviště a hřiště s bezpečným povrchem.

Připravujeme děti pro život tak, aby byly schopné se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. Snažíme se o to, aby se dítě cítilo ve fyzické, psychické i duševní pohodě, rozvíjelo se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi, mělo dostatek podnětů k učení a radost z něho.

Od ledna 2023 se účastníme projektu za zvýšení kvality výuky v Mateřské škole, Vrchlabí, Komenského 1248 spolufinancovaným Evropskou unií s cílem zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Operační program JAK – Šablony I
Digitalizujeme školu