Akce školního roku
 • divadelní představení v MŠ a v KD Střelnice
 • přednášky KRNAP 1x za měsíc (starší děti)
 • návštěva Domova seniorů 1x za měsíc (starší děti)
 • předplavecký výcvik
 • návštěva Mikuláše v MŠ
 • rozsvícení vánočního stromu před MŠ
 • návštěva 1. třídy ZŠ (děti s povinnou předškolní docházkou)
 • možnost lyžařského kurzu
 • možnost kurzu bruslení
 • závody na bobech, kluzácích
 • masopustní karneval
 • vítání ročních období zvoněním na zvoničku
 • vítání jara – průvod s vytvořenou Morénou
 • oslava Velikonoc
 • návštěva městské knihovny
 • setkání s hasiči
 • oslava Dne Země
 • oslava Dne matek
 • oslavy MDD – karneval, soutěže
 • polodenní krátké výlety
 • výlet na konci školního roku
 • rozloučení s předškoláky
 • zahradní slavnost na konci školního roku
 • projektové dny v MŠ