Naše závazky

Naše poslání:

Připravovat děti pro život

Cíl:

Spokojené dítě a jeho rodiče

Vize:

Příjemnou a sofistikovanou odlišností mít stále plnou školku nadšených dětí

Naše filosofie:

Vytvářet pro děti „Pohodovou školku“ v dobrém slova smyslu, tedy takovou, kterou dítě navštěvuje rádo a kde se cítí bezpečné a šťastné.