Platby

Informace o platbách (úplata za vzdělání, stravné) jsou k dispozici v dokumentu “Úplata za předškolní vzdělávání a cena stravného”.

Číslo účtu pro platby: 163 178 938 / 0600

Stravné za září prosíme uhradit již do konce srpna, následující platby (úplata + stravné na následující měsíc) nejpozději k 15. dni v měsíci.

Při platbách uvádějte do poznámky pro příjemce vždy jméno svého dítěte a účel platby, variabilní symbol doporučujeme datum narození dítěte ve tvaru RRMMDD.

Odhlašování dětí – nejpozději do 7:00 hod. téhož dne (tel. MŠ 499 421 859). V případě náhlého onemocnění je možnost vyzvednutí jídla po domluvě 1. den do vlastního jídlonosiče v kuchyni v době od 11:00 do 11:15 hod.