Provoz od 1. 9. 2021
1. třída | 2. třída | 3. třída

Pravidla (opatření) provozu MŠ Vrchlabí, Komenského od 1. 9. 2021
➢ Provoz od 6:30 – 16:30 hodin.
➢ Vstup do budovy MŠ po dezinfekci rukou se zakrytými ústy a nosem.
➢ Ke každé třídě vstupujte příslušnou brankou, neprocházejte budovou, každá třída má
svůj vchod.
➢ V šatnách se neshlukujte, zdržujte se dobu nezbytně nutnou.
➢ Dítě předejte učitelce, nevstupujte do tříd.
➢ Děti si po vstupu do třídy umyjí ruce vodou a mýdlem.
➢ Děti si do MŠ nenosí vlastní hračky, kapesníky používáme pouze papírové, zuby si v této době nečistíme.
➢ Při vyzvedávání dětí opět použijte dezinfekci při vstupu, zazvoňte na třídu, zůstaňte
v šatně, nevstupujte do třídy. Vyzvedávání po obědě bude umožněno nejdříve ve 12:15 hod…
➢ Během dne bude dbáno na zvýšenou hygienu, tzn. osobní hygienu dětí, zaměstnanců, ale i dezinfekci povrchů, předmětů, preventivním faktorem bude časté větrání místností.
➢ Školní stravování bude probíhat v běžné podobě se zvýšenou měrou běžných
hygienických pravidel.


V případě zhoršení epidemiologické situace Covid-19 může dojít ke změně pravidel/opatření.