Režim dne
Popis činnosti1. třída2. a 3. třída
Ranní hra06:30 – 08:3006:30 – 08:30
Ranní cvičení08:30 – 08:4508:30 – 08:45
Dopolední svačina08:45 – 09:1508:45 – 09:10
Didakticky řízená činnost09:15 – 09:3009:10 – 09:45
Pobyt venku09:30 – 11:3009:45 – 11:45
Oběd11:30 – 12:3011:45 – 12:30
Odpolední odpočinek12:30 – 14:1512:30 – 14:15
Odpolední svačina14:15 – 14:4514:15 – 14:30
Odpolední zájmová činnost14:45 – 16:3014:30 – 16:30

Časové údaje jsou přizpůsobeny jednotlivým třídám, resp. věkovým zvláštnostem dětí.

Děti se scházejí od 6:30 hod. zpravidla v přízemí MŠ v 1. třídě. Rodiče (zákonní zástupci, pověřené osoby) mohou děti přivádět kdykoliv během dopoledne – do odchodu na vycházku, pak dle dohody s učitelkou.

Rodiče jsou povinni předat své dítě učitelce osobně.

Výchovně vzdělávací proces probíhá v rámci režimu celého dne, který je volný, časové a činnostní údaje jsou orientační. Pevně stanovená je doba pobytu venku a začátku stravování. Pobyt venku probíhá formou vycházky nebo pobytem na školní zahradě.

Ostatní činnosti (hra, ranní cvičení, didakticky řízená činnost) jsou součástí dopoledního programového bloku. Určení jeho počátku a délky je orientační a je zcela v kompetenci učitelky (s přihlédnutím k momentálním potřebám výchovně-vzdělávacího procesu).

Délka doby stravování se přizpůsobuje individuálním potřebám dětí.

Příprava na odpočinek probíhá od 12:15 – 12:30 a odpočinek od 12:30 – 14:15 hod.

Týdenní opakované činnosti jsou:

  • seznámení dětí s tématem týdne
  • určení hospodářů u nejstarších dětí