Stručné informace pro rodiče

1) Úřední název: Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248,

známá také jako: školka „Komenského“, nebo „U Pivovaru“
č. účtu pro platby: 163 178 938 / 0600
IČO: 7100 5919
Adresa: Mateřská škola, ul. Komenského 1248, 543 01 Vrchlabí

Škola otevřena denně od 6:30 hod. do 16:30 hod.

2) Telefon – pevná linka: 499 421 859, zvoní na všech třídách najednou:

 • 1., 2. a 3. třídy od 6.30 hod. (omlouvání dětí – odhlašování stravy do 7.00 hod.)
 • ved. školní jídelny: v kanceláři od 7:15 – 15:00 hod. ( s výjimkou vydávání obědů 11:40 – 12:30 hod.)
 • ředitelna: příležitostně dle rozvrhu hodin ř.š. nebo z.ř.š, vše samozřejmě s využíváním vnitřního přepojování na všechny linky.

3) Webové stránky: www.mskomenskeho.info kde najdete:

 • jídelníčky
 • akce školy (plány společných akcí i akcí jednotlivých tříd)
 • fotodokumentace jednotlivých částí školy a momentky z akcí školy
 • dokumenty školy – základní informace
 • personální obsazení
 • č. mobilu 739 039 888 – pro naléhavé případy
 • e-mailová adresa školy – ředitelna: komenskehoms@seznam.cz: el. pošta čtena pouze PC v ředitelně, (proto nepoužívat pro okamžité omlouvání dětí), el. pošta sledována příležitostně, dle rozvrhu ř.š.
 • e-mailová adresa školní jídelny – kancelář ved. š.j.: kommsjidelna@seznam.cz (nepoužívat pro okamžité omlouvání dětí).

4) Základní aktuální informace pro rodiče jsou uložené v písemné podobě v deskách v 1., 2. a 3. třídách.

 • Školní řád
 • Vnitřní řád školní jídelny
 • TVP (třídní vzdělávací program); ŠVP (školní vzdělávací program)
 • Naše pravidla pro soužití ve třídách,
 • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • Kritéria pro přijetí do mat. školy
 • Stanovení úplat za předškolní vzdělávání a stravování pro šk. rok
 • Stručné informace pro rodiče
 • Další

5) Nástěnky:

 • U vstupu do šaten: všeobecné informace
 • V šatnách tříd: informace celoroční, měsíční, týdenní, denní, jídelníček, o připravovaných akcích, nabídky městských akcí,…
 • Aktuální, důležité informace pro momentální akce – změny: na dveřích vstupu do tříd.
 • Úřední informace – informační panel u branky – vstup z ulice pro 1. a 3. třídu

6) Pro nástup do mateřské školy je důležitý:

 • vyplněný Evidenční list
 • přihláška ke stravování (možno přinést již před nástupem)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • plná moc pro zastupování ve věci vyzvedávání dítěte z MŠ
 • bačkory klasické; 2x náhradní oblečení (na ven i do třídy); kapesníky; pláštěnka; gumáky, pyžamo – vše podepsané!
 • předpokládané stravné na září (popř. měsíc, ve kterém dítě nastoupí) zaplacené předem (dále nejlépe platit dohromady se školným – trvalým příkazem)
 • možnost „Zvykání“ (adaptace) – dítě vždy s rodičem – dohodnout s učitelkami v přípravném týdnu.

Osobní Informace u nás uložené chráníme dle GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů.