Zahrada: vyzvedávání dětí
1. třída | 3. třída

Za pěkného počasí budeme s dětmi po odpolední svačině na zahradě. Vzhledem k rekonstrukci MŠ je přístup na zahradu a odchod z ní možný pouze brankou k 2. tř. Broučci (též k RC Kopretina). Prosíme o respektování zákazu vstupu na staveniště, neprocházejte stavbou.