Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci:

1. třída Koťátka – věk 3 – 4,5 let

Jeriová Miroslava

Čibiková Michaela

2. třída Broučci – věk 4,5 – 6 let

Kirchschlägerová Miluše (ředitelka)

Bc. Čermáková Lucie

Houdková Martina (učitelka na vycházku)

3. třída Sluníčka – věk 4,5 – 6 let

Mejznarová Svetlana

Mgr. Tomešová Jana

Blažejová Romana (asistent pedagoga)

Bc. Žežulková Maličká Zuzana (asistent pedagoga)

Provozní (nepedagogičtí) pracovníci:

Šromová Renata – školnice, servis 1. a 3. tř.

Zelinková Ludmila – kuchařka

Ackermannová Pavla – ved. ŠJ, pom. kuchařka

Hájková Martina – úklid, servis 2. tř.

Houdková Martina – školní asistent (z dotačního programu Šablony)