Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci:

Nejmladší děti – 1. třída Koťátka

Jeriová Miroslava

Bc. Čermáková Lucie

2. třída Broučci – věk 4 – 6 let

Kirchschlägerová Miluše (ředitelka)

Mrkvová Tereza

Houdková Martina (učitelka na vycházku)

Hofmanová Martina (asistent pedagoga)

3. třída Sluníčka – věk 4 – 6 let

Mejznarová Svetlana

Bc. Tomešová Jana

Blažejová Romana (asistent pedagoga)

Mgr. Vaňoučková Hana (asistent pedagoga)

Provozní (nepedagogičtí) pracovníci:

Motlová Miluše – školnice, servis 1. a 3. tř.

Zelinková Ludmila – kuchařka

Ackermannová Pavla – ved. ŠJ, pom. kuchařka

Hájková Martina – úklid, servis 2. tř.

Houdková Martina – školní asistent (z dotačního programu Šablony)