Zájmové činnosti

Angličtina

Děti se hravou formou učí nejzákladnější slova a jednoduché věty v cizím jazyce.

Dílna – polytechnická výchova

Základy řemeslných a polytechnických činností. Děti mají možnost pracovat s opravdovým dětským nářadím, využívat při práci různé materiály.

Keramika, modelování

Děti mají možnost se seznámit a pracovat s keramickou hlínou, využívat speciální nevysychající modelovací hmotu v prostorách dílniček pro polytechnickou výchovu.

Logopedická péče

– jazykové chvilky na procvičení mluvidel a správné výslovnosti se všemi dětmi
– diagnostika řeči dětí, popř. doporučení návštěvy logopedické poradny

Míčková automasáž

Relaxační cvičení, při kterém si každé dítě pomocí svého míčku může uvědomit jednotlivé části svého těla a působit na jednotlivé body pozitivně ovlivňující dýchání, alergické potíže, posilují imunitu.

Plavecký výcvik

Věkově nejstarší děti mají možnost účastnit se předplaveckého výcviku v bazénu v Jilemnici vedených odbornými instruktory.

Výlety, exkurze

V rámci těchto polodenních výletů děti poznávají zajímavá místa v blízkém okolí.