Základní informace

Mateřská škola má tři třídy, provozní doba je od 6.30 do 16.30 hod.
Ve školním roce 2023 – 24 mateřskou školu navštěvuje 70 dětí.
V 1. třídě (Koťátka) jsou děti  3 – 4,5 leté, ve 2. třídě (Broučci) a 3. třídě (Sluníčka) máme děti 4,5 – 6 leté a děti s odkladem školní docházky.